Zabezpečení cenin

 

Součástí našich služeb je také převoz a ochrana cenin, jako je velká finanční hotovost nebo cenné předměty.

Pro dosažení maximální bezpečnosti převozu cenin jsme vyvinuli několik speciálních bezpečnostních kontejnerů, které odpovídají nejvyšším technickým i bezpečnostním nárokům.

Kontejner na převoz peněz CR-01

Tento kontejner je určen na převoz finanční hotovosti. Víko kufru obsahuje centrální zámek s čipovým kódem DALLAS. Přiložením čipu do čtecího prostoru se kontejner uzavře a centrální zámek v uzamčeném stavu sepne samostatný obvod, který hlídá finanční zásilku. Část obvodu je napojena na ruční smyčku, která spojuje zápěstí nosiče kontejneru a kufřík. V případě vytržení kontejneru z ruky nosiče se obvod přeruší, čímž se spustí časovač a do 10 vteřin je uvnitř kufříku odpálen kouřový nebo barevný značkovač, který finanční hotovost trvale znehodnotí.

Kontejner na převoz peněz CR-02

Tento kontejner je určen na převoz finanční hotovosti. Obsah kufříku je chráněn kódovým zámkem, centrálním zámkem a ruční smyčkou. Podobně jako u modelu CR-01 je kufřík spojen s nosičem v rámci obvodu. V případě, že se obvod přeruší, je za 10 sekund odpálen kouřový nebo barevný značkovač, který obsah kufříku znehodnotí.

Elektronický systém kufříku je napájen 9V zdrojem, který je dobíjen ze sítě před použitím. Uzamčený kontejner je schopen pracovat až 24 hodin bez dobíjení v aktivovaném stavu.

Logický kontejner na převoz peněz 2M-03

Tento kontejner byl úřady schválen pro transport finanční hotovosti až do 5 milionů Kč, a to bez ozbrojeného doprovodu a v neobrněných prostředcích.

Základním principem kontejneru je jeho uložení v doplňkovém zařízení, tzv. doku, které se nachází v dopravním prostředku a u klienta. Pokud je kufřík uložen v doku je ve stavu klidu. Po jeho vybrání z doku se však prostřednictvím elektronického zámku aktivuje časovač. Do uplynutí časového limitu musí být kufřík uložen do doku (u klienta nebo v autě), v opačném případě dojde ke znehodnocení obsahu nesmazatelným médiem. Časový limit lze jednorázově prodloužit v případě nepředvídatelných situací.

V roce 1999 získal logický kontejner ocenění Křišťálová koule kriminalistiky. V roce 2000 získal logický kontejner také ocenění odborníků na mezinárodním veletrhu PRAGOALARM - GRAND PRIX.