Aktuality

 

Vaše dotazy a odpovědi provozního ředitele ČBS GRÁL, s.r.o.

 

1. Proč mají BS (bezpečnostní služby) různé ceny za ostrahu na PCO/ARC (pultu centrální ostrahy)?

Cena za ostrahu a ochranu je vždy dána rozsahem požadovaných služeb klientem, rozlohou a umístěním objektu, ale také tím, jak kvalitně a s jakou účinností ta daná konkrétní služba hodlá tuto činnost vykonávat. Dnešní doba se bohužel vyznačuje značně bezohledným bojem o klienta. A jako nejvíce účinné se jeví získání klienta nabídkou nejnižší ceny. Kvalita BS tím tedy postupně klesá.  

Stejně jako nemohu koupit kvalitní špekáčky za 25,- Kč při ceně vepřového 80,- Kč. Jednoduše z „ničeho“ bič neupleteš. Dobrá BS musí vždy myslet na kvalitní, profesionální a bezúhonné pracovníky, kteří musí být certifikováni dle zákona. Dále je velice důležité mít vlastní, odpovídajícím způsobem vybavené zázemí pro kontakt s klientem a operativní řízení probíhajících akcí. BS, které „jdou“ hluboce pod cenu dávají velký signál, že nebudou schopny chránit odpovídajícím způsobem zájmy klienta a navíc taková agentura může mít do budoucna problémy s bezchybným dodržováním právních norem ČR.


2. Není tedy nejlepší vzít si tu nejlevnější BS?

Nejlevnější BS není synonymem pro dobrou BS. Ani ale osobně nesouhlasím s názorem: „Co je nejdražší  - to je nejlepší.“ Při nákupu jakéhokoliv produktu by se měl každý zamyslet, zda požadovaná cena odpovídá tomu, jakou přidanou hodnotu za vložené peníze získá. Ano připouštím, že například u salámu je to jednoduché. Koupím si Uherský salám za 350,- Kč, nebo Vysočinu – rozdíl je patrný okamžitě.

Při výběru bezpečnostní služby je nutné investovat 20 - 30 minut do svého rozhodování, stejně tak, jako když se rozhodujeme, jaký zdroj tepla bude pro ten daný konkrétní rodinný dům ideální. Ne nadarmo Abraham Maslow řadí do své pyramidy potřeb zajištění bezpečnosti již na druhou nevjyšší prioritu.

Zjištění jak dlouho daná BS provádí svojí činnost, v jaké úrovni, s jakými výsledky, jaký počet členů ostrahy má k dispozici, jak zajišťuje kontinuální spolupráci s dalšími složkami (PČR, MP, OČTŘ a IZS, atd.) nám nezabere více než výše uvedených 20 - 30 minut. Pokud má tedy uvažovaná BS jednoho pracovníka, který provádí zásah na objekt z domova, pokud mu zazvoní mobilní telefon, bude služba výrazně levná. Na druhou stranu bych ale věnoval dalších pár minut na nalezení agentury jiné, jedná se přeci o bezpečí mé, mé rodiny a mého majetku. 


3. Je tedy důležitý počet pracovníků a kdo se dostaví na objekt při poplachu? 

Na tuto otázku jsem již částečně odpověděl v předchozí otázce. Zcela mandatorní a podstatné je, aby bezpečnostní služba měla nastaven systém koncepčně. To, jak kvalitně bude proveden zákrok, je rozhodnuto dávno předtím, než ke konfliktu dojde. K vyčerpávající odpovědi by bylo potřeba přibližně 200 stránek. Tak pouze velmi stručně:

Kvalitně vyškolený operační pracovník (člen ostrahy obsluhující PCO) vede celou akci. Rozhoduje se na základě informací zásahové karty objektu a desítek dalších aspektů pro které je vyškolen. Do akce nasadí takový počet a strukturu lidských zdrojů, aby v první řadě ochránil lidské životy, za druhé minimalizoval škody a v neposlední řadě zajistil ekonomiku zásahu.  

Prioritně důležitý není tedy počet pracovníků, kteří finálně dojedou na místo události. Důležité však je, aby k objektu dorazil dostatečně vybavený profesionál, který je ve stálém spojení s řídícím pracovníkem a mají tedy možnost přijmout opatření, které situace vyžaduje. Například, v případě potřeby, neprodleně povolat další složky systému.

Příklad:

V průběhu roku 2015 jsme opakovaně vysílali hlídku za účelem prověření poplachového signálu o napadení areálu v majetku města Mělník. Pachatel, jak jsme později zjistili, velmi vzdělaný ve své profesi, vždy „úřadoval“ jen několik málo minut a přesně věděl, v jakém čase musí objekt opustit, aby nebyl dopaden. Právě v tento moment se prokáže, zda BS má koncepční vedení a je schopna zvládat a reagovat na nestandartní situace.

V tomto případě jsem provedl potřebné změny v zajištění ostrahy daného objektu a  dne 13.11.2015 byl zadržen pachatel přímo při činu v daném objektu. Po ověření totožnosti, bylo zjištěno, že jsme dopadli velmi dlouho hledanou osobu, která prováděla rozsáhlou trestnou činnost v celém Mělnickém okrese a jeho okolí. Skutečně funkční bezpečnostní služba by se tedy rozhodně při výkonu své činnosti neměla spokojit pouze s tím, že „někdo“ na místo dorazil, ale pachatel bohužel nebyl zastižen.


 

Děkuji Vám za zaslané dotazy ze kterých je patrné, že lidé si stále více uvědomují, jak důležité je pro ně zajištění bezpečnosti. Dovolte mi Vám popřát hezké a klidné Vánoce, které nebudou narušeny žádným „nenechavcem“. Dárky, které potěší a šťastné probuzení v Novém roce 2016.

 

Petr Hájek

Provozní ředitel