Elektronické zabezpečovací systémy (EZS/PZTS)

Hlavním cílem elektronických zabezpečovacích systémů je chránit majetek, zdraví a život osob a minimalizovat možná bezpečnostní rizika. Systémy slouží k signalizaci, monitorování a vyvolání zásahu při vzniku kritických situací, jako je napadení, pokus o vloupání anebo požár, únik plynu, vniknutí nepovolané osoby do objektu apod.

Nabízíme elektronické zabezpečovací systémy s různým stupněm zabezpečení podle potřeb klienta. Samotné instalaci předchází analýza bezpečnostních nároků na objekt a analýza běžného využívání objektu. Prioritou pro vytvoření celého systému je maximální možná spolehlivost v kombinaci minimální náročností na obsluhu ze strany klienta. Proto je důležité dbát na přístupnost jednotlivých ovládacích prvků, jejich snadnou ovladatelnost při zachování vysokého stupně zabezpečení.

Dále je pak potřeba zohlednit složitost daného objektu ve smyslu jeho prostorového řešení, architektonického rázu a dalších faktorů, které mají vliv na jednotlivé prvky celého systému. Už dávno pominula doba, kdy byl systém EZS pouhým zařízením, které jen chrání váš majetek před napadením, odcizením či poškozením. Dnešní systémy se dokáží přizpůsobit Vašim potřebám, běžnému chodu domácnosti, provozu firmy nebo správu složitých zařízení.

Tyto systémy pokud jsou připojeny na pult PCO dokáží napomoci k dopadení pachatele jeho lokalizací v objektu a obsluha pultu má tak okamžitý přehled o jeho pohybu a dokáže tak optimálně řídit postup při zásahu výjezdové skupiny.

Elektronické zabezpečovací systémy (EZS/PZTS) již dokáží po Vašem odchodu z domova vypínat elektrické spotřebiče, regulovat topení nebo ovládat zavlažování zahrady. Všemi těmito úkony se systém EZS snaží pomoci v běžném životě aniž by ztratil nebo omezil svou základní funkci „ochránce“.

Jistě znáte ten pocit, kdy na dovolené, daleko od domova přemýšlíte zda je vše vpořádku a zda Vaše obydlí nepřiláká pozornost nějakého „nenechavce“. Proto je v naší nabídce také možnost přenosný systém EZS krátkodobě zapůjčit včetně připojení tohoto systému na pult PCO. Vaše dovolená bude strávená s vědomím, že návrat domů nepoznamená žádná nepředvídaná událost spojená s poškozením nebo ztrátou cenností, elektroniky a jiných předmětů uvnitř domu.