Pult centralizované ochrany

 

Majetková kriminalita, která nejvíce trápí občany, představuje 70% celkové kriminality. Proto vznikají různé projekty typu „Bezpečná lokalita“, „Bezpečný byt“, které mají za cíl zvýšit efektivitu boje proti tomuto celospolečenskému zlu. Tyto projekty si kladou za cíl znesnadnit pachateli spáchat trestný čin, zvýšit riziko, že bude dopaden a snížit dostupnost cílů, pro které je trestný čin páchán.

Zvýšením rizika pro pachatele, že budou dopadeni je kromě jiného zejména maximálně zefektivnit zabezpečení svých domovů a jejich bezprostředního okolí před trestnou činností pomocí technických a režimových opatření. To znamená zabezpečení objektů zabezpečovacím systémem a jeho připojení na pult centralizované ochrany soukromé bezpečnostní služby.

Připojení elektronické zabezpečovací signalizace na pult centralizované ochrany by mělo být samozřejmostí. Zde hraje rovněž důležitou roli přenosové médium, tedy prostředek, který přenáší informace z objektu na PCO. Přenos pomocí telefonní linky je nejméně bezpečným a proto je možné volit mezi vysílači a to radiovým nebo GPRS.

 

Jak PCO funguje?

Operátoři pultu centralizované ochrany nepřetržitě vyhodnocují zprávy přicházející z jednotlivých zabezpečovacích systémů. V případě přijetí zprávy o poplachu vysílá operátor okamžitě zásahovou skupinu ke kontrole objektu. O výsledku je bezprostředně informován majitel nebo uživatel. Pokud je objekt napaden, zásahová skupina usiluje o zadržení pachatele a operátor přivolá policii. Poté zásahová skupina objekt střeží, dokud jej majitel nepřevezme - zadržený pachatel je předán policii.

Pult centralizované ochrany výrazně zvyšuje funkci zabezpečovacího systému. Nejen že zajistí okamžitou profesionální reakci v případě napadení objektu 24 hodin denně a 365 dní v roce. Operátor navíc informuje majitele nebo servisní firmu o dlouhodobých výpadcích el. energie nebo poruchových stavech systému.

Váš domov je tak stále v bezpečí. O tom, že tu nejde o pouhá slova svědčí i malá statistika naší bezpečnostní agentury GRÁL, s.r.o., provozovatele pultu centralizované ochrany v regionu Kralup nad Vltavou a Mělníka. Jak hovoří čísla, měsíčně je průměrně realizováno 30 až 40 výjezdů k narušeným objektům, z toho ve 12 případech bylo zabráněno vniknutí pachatele a způsobení větší škody. Ve dvou případech bylo ve spolupráci s PČR - oddělení Kralupy nad Vltavou provedeno zadržení pachatele. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že se velmi osvědčilo při výjezdech v nočních hodinách používat služebního psa s výcvikem.

Jenom z této malé statistiky vyplývá, že připojení elektronické zabezpečovací signalizace na pult centralizované ochrany má svůj nezastupitelný význam a zvyšuje efektivnost vynaložených prostředků k ochraně majetku.