Prohlídky proti odposlechu a úniku informací

(OTP – obranně technická prohlídka)

 

Průmyslová špionáž co o ní víme?

Je stará jako lidstvo samo. Už od pradávna se lidé snažili o to, aby si nové nebo dokonalejší technologie či výrobky osvojili tou nejlehčí cestou: jednoduše je ukradli tomu, kdo je již ovládá, kdo s nimi pracuje už delší dobu. Proto je špionáž považována za nejstarší řemeslo na světě. Počátek je už ve starověku, kdy je jako nejznámější příklad průmyslové špionáže snaha o prolomení čínského monopolu na výrobu hedvábí. Číňané si byli dobře vědomi zisků, které jim tento monopol přinášel, proto si své tajemství před cizinci dlouho a úspěšně chránili.

Průmyslová špionáž už dnes nikoho nepřekvapuje. Každý podnikatel dobře ví, oč mají konkurenční firmy zájem a sám se nerozpakuje používat různé metody a techniky průmyslové špionáže i služeb vysoce kvalifikovaných špionů. A ti jsou dnes stále vynalézavější. Proto se neustále zdokonalují způsoby ochrany proti různým metodám a technikám průmyslové špionáže. Existuje i řada agentur, které se touto problematikou zabývají. Zneužití a krádež nehmotného statku může být zločinem stokrát horším než krádež cenného šperku. Představuje mnohdy ztrátu mnohaletých výzkumů, finančních prostředků, náklady spojené se znovuzískáním patentových a jiných průmyslových práv apod. Podnik, který byl takovým způsobem postižený, může přijít o svou pozici na trhu mezi konkurenty, může být přinucen k omezení výroby, k odložení výplat podílů na zisku a v nejhorším může být přinucen k úpadku či konkurzu.

Odposlouchávání rozhovorů různou technikou je dnes nejrozšířenější metodou nejen průmyslové, ale i politické a vojenské špionáže.

Je možné se proti špionáži bránit, a jak? Už Gustav Krupp pochopil význam průmyslové špionáže a v roce 1920 si zřídil vlastní organizaci pro tyto účely. Podařilo se jí například zachránit před Francouzi těžká děla Max, z kterých Němci v roce 1918 ostřelovali Paříž.

Základní prohlídka

Základní prohlídka je vhodná pro prostory s nižším bezpečnostním rizikem, kde se neočekává použití sofistikované techniky instalované profesionálem. Zahrnuje základní analýzu RF spektra, závěrečnou zprávu a bezpečnostní doporučení.

Kompletní prohlídka

Kompletní prohlídka je vhodná pro prostory s vysokým bezpečnostním rizikem, zahrnuje detailní analýzu RF spektra, fyzickou prohlídku, závěrečnou zprávu a bezpečnostní doporučení.

U obou těchto prohlídek Vám nabízíme vysokou technickou odbornost, špičkovou technickou vybavenost a propracované metody, dále také diskrétní provedení a nonstop dostupnost služby. V oblasti ochrany proti odposlechu poskytujeme služby na nejvyšší možné technické i odborné úrovni. Klademe důraz na kvalitní a maximálně korektní přístup ke klientovi.

Vzhledem k nezadržitelnému vývoji zpravodajské techniky je nutné stále zdokonalovat technickou vybavenost a pracovat na zvyšování profesní způsobilosti našich odborníků. Doba, kdy pro výkon této činnosti stačil  scanner, notebook se „speciálním sofwarem“ a detektor nelineárních přechodů jsou dávno minulostí. Detektory nelinearit jsou překonány dnes již běžně dostupnými odposlechy. Proto použití těchto zastaralých metod poukazuje na neodbornost a neznalost